Til gavn for kommende generationer

Skræddersyede forløb med fremtidsperspektiv

Indsatsområder

Negativ social kontrol

Næsten hver tredje ung med ikke-vestlig baggrund oplever ikke at være fri til selv at vælge kæreste eller ægtefælle

Forebyggende indsatser for børn og unge

Man kan fx etablere forskellige former for aktiviteter, der skal skabe debat og udvikle børn og unges evner til at udtrykke sig

Familie-rådslagning

Målgruppen for familierådslagninger er børn og unge, hvor enten familie eller fagpersoner er alvorligt bekymrede for barnets trivsel

Familiebehandling

Familierne skal udvikle et ansvar som forældre og som samfundsborgere – de skal ansvarliggøres i løsningen af familiens egne udfordringer

Negativ social kontrol

Næsten hver tredje ung med ikke-vestlig baggrund oplever ikke at være fri til selv at vælge kæreste eller ægtefælle

Forebyggende indsatser for børn og unge

Man kan fx etablere forskellige former for aktiviteter, der skal skabe debat og udvikle børn og unges evner til at udtrykke sig

Familie-rådslagning

Målgruppen for familierådslagninger er børn og unge, hvor enten familie eller fagpersoner er alvorligt bekymrede for barnets trivsel

Familie-behandling

Familierne skal udvikle et ansvar som forældre og som samfundsborgere – de skal ansvarliggøres i løsningen af familiens egne udfordringer

Forebyggende indsatser for forældre i udsatte boligområder

Fra international forskning ved man, at forældrekurser generelt har positive effekter på såvel forældre som på deres børn

Jobcenter

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DK-Integration Tilbyder

DK-Integration

DK-INTEGRATION er en anerkendt aktør, der ud over løbende at have skræddersyede forløb til borgere med anden etnisk baggrund end dansk i ressourceforløb, arbejder med borgere som har lang vej til det danske arbejdsmarked. DK-INTEGRATION tilbyder familiebehandlere, mentorer, kontaktpersoner, integrationskonsulenter, alle med forskellige minoritetsbaggrunde og sprogkundskaber, som også har indsigt og forståelse for de kulturelle værdier, normer og religiøse baggrunde.

I DK-Integration har vi mange års erfaring med at skabe gode og tætte relationer til de børn, unge og familier som vi arbejder med, således at vi kan hjælpe dem bedst muligt. Vi anerkender den enkeltes ressourcer og bygger videre på dem. Vi tror på at de unge og forældrene kan arbejde videre på deres ressourcer med henblik på at skabe forandringer i deres hverdag. Vi lægger også vægt på, at et tværfagligt samarbejde med de parter, som er i berøring med familierne, skal prioriteres højt og er nødvendigt for, at skabe en positiv udvikling for børnene, de unge og familierne. Vi har også stor erfaring med at bidrage med at skabe forandringer i familien på måder som passer bedst til familien. Vi vægtlægger mangfoldighed samt respekt og forståelse for familiens kulturelle og religiøse baggrund. Vi ønsker at bygge bro mellem familiernes etniske baggrund og den danske.

Vi vil gerne fortælle dig mere

Carsten

Carsten har særligt fokus på:

 • Borgere med diagnoser
 • Tidligere kriminelle
 • Borgere med misbrug
 • Tværfaglige behov
 • Psykisk sårbar
 • Carsten har et bredt netværk af virksomheder til praktik eller job

Iman

Iman arbejder som Konsulent – mentor – familiebehandler

Sprog: Dansk – Arabisk (alle dialekter)

 • Iman er uddannet sprogpsykolog og anvender til daglig sine kompetencer på det psykologiske, pædagogiske og kommunikative felt.
 • Hun arbejder dagligt med danske og anden etniske kvinder, som har udfordringer med angst og diagnoser.
 • Hun er god til at skabe tryghed og relation.
 • Iman Indgående kendskab til de fleste diagnoser og misbrug.
 • Iman har et indgående kendskab til autisme.

Per

 • Coach/konsulent, Matchgruppen. Individuelle udviklingsforløb med formålet, at knytte borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Målgruppe: Psykisk sårbare med psykiatriske diagnoser, misbrugsproblematikker og borgere med tilgang til banderelateret og kriminelle miljøer. Supervisor – specialiserede ydelser til jobcentre.
 • Ejer af D-K Integration (social virksomhed med speciale i integration, social kontrol, kulturelle og religiøse udfordringer).
 • Coach/mentor, Samfocus.
 • Butikchef, Silvan Karslunde, Hillerød, Roskilde, Jönkøping (Sverige), Eskelstuna (Sverige). 
 • Souschef, Bauhaus Næstved.
 • Forsvaret, FN soldat.

Dalia

Dalia er den yngste Sprogkonsulent vi har. Hun er gift og mor til 2 skønne unger. Hun er beviset og et forbillede for andre unge arabiske kvinder, at man kan hvad man vil. Dalia har tidligere været butikschef i en stor tøjbutik og bruger i dag al sin erfaring med at lede og guide andre. Dalia har indsigt i det arabiske miljø, hun arbejder sammen med borgere målrettet på at de kan komme videre. Hun er god til at danne relationer.

Nawal

 • Hun er uddannet konfliktmægler og choktraume-konsulent og udøver dette til særlige opgaver.
 • Indgående kendskab til negativ social kontrol og arbejder dagligt med dette, hvor hun støtter borgere til selvstændiggørelse.
 • Efterspørges ofte til opgaver omkring radikalisering
 • Projektleder for vores etniske gruppeforløb.
 • Arbejder dagligt med borgere som har angst og diagnoser.
 • Holder foredrag omkring Negativ Social kontrol.
 • Har et bredt netværk af virksomheder.

Dilek

Dilek arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk- engelsk- tyrkisk – kurdisk 

 • Dilek er uddannet socialrådgiver og har mange års erfaringer inden for beskæftigelsesområdet. Hun er derfor vant til at arbejde med borgere med diagnoser, der skal støttes, motiveres, udredes, afklares i forhold til arbejdsmarkedet
 • Hun er åben overfor alle målgrupper og har en rummelig tilgang
 • Hun er god til at skabe en tryg relation og gør sit bedste for at hjælpe/ støtte den enkelte
 • Hun tror på at nærvær og oprigtig interesse skaber forandring

Özlem

Özlem arbejder som konsulent – mentor – virksomhedsformidler

Sprog: Dansk – Tyrkisk – Kurdisk

 • Özlem har arbejdet målrettet med tyrkiske kvinder og mænd i 40èrne, som har haft modstand på beskæftigelse og generel aktivering. 
 • Özlem er god til at få etableret gode relationer, således at de fleste borgere er kommet videre, ligesom hun har været med til at ”rydde de små bump” af vejen med borgeren
 • Hun støtter og hjælper borgeren som sidder fast i systemet til at komme videre og tage ansvar
 • Özlem kan hjælpe borgeren med livsstilændring og motivere denne til at blive selvstændig og træffe egne valg

Selcan

Selcan arbejder primært som Virksomhedskonsulent – mentor – vejleder

Sprog: Dansk – Tyrkisk

 • Selcan er uddannet indenfor politiet og anvender dagligt den menneskelige erfaring hun har tilegnet sig der.
 • Hun har et meget bredt netværk indenfor virksomheder, som gerne vil give mennesker en ekstra chance og tage et socialt ansvar.
 • Selcan er i øjenhøjde med borgeren og er målrettet indstillet på at efterleve borgerens ønsker i forhold til beskæftigelse

Penille

Penille arbejder som konsulent – mentor – vejleder

Sprog: Dansk- Engelsk

Penille er uddannet socialrådgiver og faglig konsulent i DK-Integration

Pernille har 10 års jobcentererfaring og tidligere ansættelse indenfor kriminalforsorgen.   

Penille har erfaring med:  

 • Arbejdet med unge i gruppen 16-30 år, herunder uddannelsesvejledning, koordineret indsats, samt understøttende afklaring forhold til FØP, flexjob, ressourceforløb og revalidering.
 • Dybdegående relations arbejde med udsatte borgere, herunder unge med komplekse problemstillinger som diagnoser, misbrug og kriminalitet.    
 • Koordinator på brobygningsforløb via TEC, samt deltagelse i udviklingsgruppe for LAB projekter under STAR.
 • Kommunal bandeexit koordinator.
Scroll to top