Jobcenter

Kontanthjælp 6.2

Kontanthjælp 6.3

Uddannelseshjælp 6.4

Uddannelseshjælp 6.5

Sygedagpenge 6.6

Jobafklaringsforløb 6.7

Ressourceforløb 6.8

Kontanthjælp 6.2

Selvforsørgelse er vejen til frihed og et selvstændigt liv

Målgruppen er jobparate borgere, der som udgangspunkt ikke har problemer ud over ledighed og er tættere på arbejdsmarkedet. Denne målgruppe kan dog have lang ledighed bag sig, og har opgivet troen på at det lykkes at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vores tilgang er, at støtte og styrke borgerens tro på egne evner samt styrkelse af evnen til at sætte mål og delmål i forhold til at opnå et godt og varigt arbejdsliv.

For borgere der henvises til dette forløb, er målet, at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet hviler på et jobrettet fokus.

Forløbet for borger

 • CV og ansøgning
 • Joblog
 • Handleplan med jobfokus.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab.
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer.
 • Under hele forløbet har vi en tæt dialog med borgeren.

Hvad kan du forvente af os

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS
 • Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som et vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik, hvor formål er at skabe en åbning til jobmuligheder-

Kontanthjælp 6.3

At se muligheder frem for barrierer

Vi ved, at kontanthjælpsmodtagere har helt sin egen historie med sig – og det er med afsæt i deres liv, at vores samarbejde starter.
Vi ved, at denne målgruppe af kontanthjælpsmodtagere som er længere væk fra arbejdsmarkedet, og vejen tilbage til selvforsørgelse nødvendigvis ikke altid er lige til.
På baggrund af vores erfaring med målgruppen har vi valgt at tilrettelægge vores forløb ud fra et udviklingsforløb og et afklaringsforløb. 

Gældende for begge forløb er at borgerne oplever at indsatsen er meningsfuldt.
Meningsfuldhed skabes især ved medinddragelse og samskabelse – men også ved at udvise rollesikkerhed og være tydelig omkring muligheder, krav og evt. dilemmaer. Det tør vi godt være ærlige omkring.
Borgerens tro på, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet, har en afgørende betydning for om borgeren kan opnå selvforsørgelse.
Vi giver borgeren det håb og støtte, da vi ved, at det er en vigtig faktor for at lave en forandring. 

Udviklingsforløb: 

For borgere, hvor der er et udviklingspotentiale i forhold til arbejdsmarkedet, og hvor der er en tro på, at borgeren kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afklaringsforløb: 

For borgere, hvor der er behov for en vurdering af arbejdsevne på grund af begrænsning i arbejdsevnen, hvor formålet er, at sagen skal forelægges kommunes rehabiliteringsteamet.

Læs mere om Udviklingsforløb
 • CV og-eller præsentations CV
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse
 • Handleplan med jobfokus. 
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • Det gode match i forhold praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Tæt opfølgning i under hele forløb.

 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som et vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik, hvor formålet er at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnår ordinær timer.
Praktikperioder planlægges efter behov. 

Læs mere om Afklaringsforløb
 • CV og-eller præsentations CV
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • En samtale om rehabiliteringsplan evt. støtte til at borger kan udfylde den. 
 • Det gode match i forhold praktik 
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn. 
 • Tæt opfølgning i praktikforløb 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At synliggøre progressionen i borgeren forløb
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • At evaluering har fokus på borgerens skånehensyn og den effektive arbejdsevne
 • Oprettelse i VITAS 

Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som en vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik, hvor formål er at sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteamet med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 


Praktikperioder planlægges efter behov. 

Kontaktinformation

Uddannelseshjælp 6.4

Skræddersyede forløb

DK-Integration tilbyder forløb der er skræddersyet borgere med behov for støtte under uddannelse.

Ring eller skriv til os for mere information. Vores kontaktinformation finder du nederst på siden.

Vil du vide mere?

Uddannelseshjælp 6.5

Aktivitetsparate under 30 år.

“At se muligheder fremfor barrierer”

 • Vi ved, at uddannelseshjælpsmodtagere har helt sin egen historie med sig – og det er med afsæt i deres liv, at vores samarbejde starter.
 • Vi ved, at denne målgruppe af uddannelseshjælpsmodtagere som er længere væk fra arbejdsmarkedet/uddannelse og vejen tilbage til selvforsørgelse nødvendigvis ikke altid er lige til.
 • På baggrund af vores erfaring med målgruppen har vi valgt at tilrettelægge vores forløb, så det er et kombineret udviklingsforløb.
 • Gældende for forløbet er, at borgerne oplever at indsatsen er meningsfuldt.
 • Meningsfuldhed skabes især ved medinddragelse og samskabelse – men også ved at udvise rollesikkerhed og være tydelig omkring muligheder, krav og evt. dilemmaer. Det tør vi godt være ærlige omkring.
 • Borgerens tro på, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet, har en afgørende betydning for om borgeren kan opnå selvforsørgelse.
 • Vi giver borgeren håb og støtte, da vi ved, at det er en vigtig faktor for at lave en forandring.  

Der vil altid være en fast konsulent tilknyttet borgeren. Vores konsulenter kan arbejde med borgere såsom:

 • Tidligere har været bandemedlemmer.
 • Kriminelle, utilpassede unge, misbrugere. 
 • Borgere med plettede straffeattester.
 • Psykiske sårbare. Udfordringer med diagnoser.
 • Borgere som mangler struktur i hverdagen eller som har mistet overblikket.
 • Borgere som ikke kun taler dansk.

Vi samarbejder med en bred vifte af store og små rummelige virksomheder inden for mange brancher. Alle ønsker at yde en social indsats til at borgerne via gode individuelle tilrettelagte praktikker, som udgangspunkt kan komme tættere på arbejdsmarkedet/uddannelse eller en afklaring.

Hvad du kan forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet.
 • At vi matcher borger med konsulent.
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig.
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status.
 • At synliggøre progressionen i borgerens forløb
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • At evaluering har fokus på borgerens skånehensyn og den effektive arbejdsevne
 • Oprettelse i VITAS 
 • Det gode match i forhold til virksomhed, samt tæt opfølgning i praktikforløb.

Kombineret Udviklingsforløb

 • CV og-eller præsentations CV
 • Handleplan med jobfokus.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet/uddannelse.
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Tæt opfølgning i under hele forløb.
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn.

Vil du vide mere?

Sygedagpenge 6.6

At rejse sig efter en sygemelding

Der er mange forskellige årsager til en sygemelding.

Vi oplever ofte, at der er flere ting på spil når en borger bliver sygemeldt, og borgeren kan opleve at deres liv er kørt af sporet.  Hvad enten der er tale om en “simpel” årsag eller en lidt mere kompliceret sygemelding tager vi afsæt i den sygemeldte udfordringer og sætter skub i udviklingen og anviser løsninger i håb om en delvis eller raskmelding kan opnås – gerne inden for 22 uger.

Forløb for den sygemeldte:

 • Udarbejdelse af CV
 • Samtale med borgeren omkring det at være sygemeldt VS uarbejdsdygtig
 • Individuel coaching – tilbage til arbejdet 
 • Inspiration til at se nye muligheder og potentialer
 • Håndtering af evt. af stress, angst og/eller depression
 • Virksomhedspraktik
 • Opfølgning i praktikken

 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som et vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik. Formålet er at opnå en delvis raskmelding eller fuld raskmelding til arbejdsmarkedet 

Praktikperioder planlægges efter behov. 

Jobafklaringsforløb 6.7

At rejse sig fra en sygemelding og komme tilbage

Jobklaringsforløb er for borgere, som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Fokus er at borgeren får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe personen tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ved en individuel nøje tilrettelagt virksomhedspraktik, skal arbejdsevnen vurderes bredt og inden for et jobområde, hvor der reelt faktisk findes jobstillinger.

Borgeren får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som tager højde for borgerens situation og særlige barrierer i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og som bidrager til at bringe borgeren tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Et forløb afvikles typisk som en virksomhedspraktik, der viser hvad borgeren kan klare arbejdsmæssigt, socialt og helbredsmæssigt, samtidig skal praktikken hjælpe med at definere borgerens fremtidige job- og/eller uddannelsesmål.

Vi inspirerer borgeren til at tænke og handle anderledes, så de kan få en fremtid, som de ønsker sig. I forløbet opnår borgeren en optimal udvikling af arbejdsevnen, herunder forståelse for at man igen kan blive en del af arbejdsmarkedet. Vi giver borgeren det håb og støtte, da vi ved, at der er en vigtig faktor for at lave en forandring.

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet. Vi indgår et tæt samarbejde med dig.
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status.
 • Individuel coaching – tilbage til arbejde. Inspiration til at se nye muligheder og potentiale.
 • En veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet.
 • At evaluering har fokus på borgerens skånehensyn og den effektive arbejdsevne
 • Oprettelse i VITAS – Det gode match i forhold til virksomhed- borger, samt tæt opfølgning i praktikforløb.

Udviklingsforløb/Afklaringsforløb

 • Virksomhedspraktik, med udgangspunkt i ny indsatsplan om at finde det rigtige fremadrettet jobområde.
 • CV og-eller præsentations CV – hvis det påkræves. Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Blive bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Tæt opfølgning i under hele forløb.

Ressourceforløb 6.8

Al udvikling består i at vikle sig ud af det, man har viklet sig ind i

Der er mange årsager til, at borgere kommer i ressourceforløb. Mange af borgerne har ofte været på kontanthjælp i en længerevarende periode og har komplekse problemstillinger udover ledighed, som kræver en tværgående indsats.
Vi ved at udfordring og kompleksiteten af problemstillingerne er meget forskelligt fra borger til borger, og hver borger har helt sin egen livshistorie.
Vi tror på at alle borgere har ressourcer, og at de har brug for støtte til at finde dem frem.
Vi anvender den anerkendende tilgang, hvor det handler om at se på det, der virker, og det bliver drivkraften til at finde løsninger, der holder. 

Vi inspirerer borgeren til at tænke og handle anderledes, så de kan få en fremtid, som de ønsker sig.

I forløbet opnår borgeren en optimal udvikling af arbejdsevnen, herunder også forståelse for at de kan blive en del af arbejdsmarkedet på trods af begrænsninger i arbejdsevnen. 

Forløbet kan skræddersyet således det bliver tilpasset borgerens behov og problemstillinger.

Et forløb vil typiske indholde følgende:

 • CV og-eller præsentations CV
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab.
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • En samtale om evt. rehabiliteringsplan 
 • Det gode match i forhold praktik 
 • Vurdering om der er behov for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn. 
 • Tæt opfølgning i praktikforløb

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Varighed af forløbet er individuelt og planlægges altid i samarbejde med borgerens sagsbehandler.
Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som en vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik.

Forløbet kan kombineres med vores specielle forløb i forhold til hvilke problemstiller borgeren har.

Se under Specielle forløb til alle målgrupper

For yderligere informationer er I yderst velkomne til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontaktinformation

Specielle forløb til alle målgrupper

Funktionsevnebeskrivelse

Funktionsevnebeskrivelsen afdækker borgers generelle funktionsniveau.

Beskrivelsen tager afsæt i borgers funktion i eget hjem, egenomsorg og generel mobilitet. 

Vi afdækker ydermere:

 • Den sociale anamnese
 • Kommunikation og netværk
 • Samfundsliv, herunder med fokus på beskæftigelsesmuligheder.

Forløb

Funktionsevnebeskrivelsen udarbejdes i samarbejde med autoriseret fysioterapeuter / ergoterapeuter samt vores specialkonsulenter.  

 • Forløbet har en varighed af 6 – 8 uger.
 • Borgerens funktionsevne afklares i eget hjem, samt ved andre relevante tiltag i borgers liv, herunder på praktikplads eller ved deltagelse i træning mv. 
 • Der er fokus på udarbejdelse af en udvidet beskrivelse til brug for videre sagsbehandling.
Scroll to top